OPREMA KOJOM RASPOLAŽEMO

Firma od opreme raspolaže sa ploterom velikog formata A1, te sa ostalom IT opremom potrebnom za obavljanje najzahtjevnijih zadataka na najkvalitetniji način.

Mjerni uređaji koje kompanija posjeduje:

  • GPS Ashtech ProMark 500, dvofrekventni GPS uređaj (GPS+GLONASS+L1/L2) sa pratećom opremom,

Mjerni uređaji koje kompanija posjeduje:

  • SOKKIA POWERSET 4000 (tačnosti 5”) sa pratećom opremom
  • SOKKIA POWERSET 4010 (tačnosti 5”) sa pratećom opremom
  • SOKKIA SET 2030R3 (tačnosti 2” serski daljinomjer do 400m) sa pratećom opremom,

Niveliri:

  • KONI 007 (tačnosti 0,7mm/1000m) sa pratećom opremom
  • SOKKIA C310-4 (tačnosti 2,0mm/1000m) sa pratečom opremom,

Softveri:

  • GROMA (softver za geodetska računanja)
  • MICROSTATION V8 XM (softver za crtanje i projektovanje .dgn, .dwg, .dxf)
  • MapInfo v9.0 (softver za GIS, crtanje i projektovanje)