SOFTVER GROMA :

Softver “GROMA” je predviđen za geodetska računanja. Pomoču njega možete da rješavate sve osnovne geodetske zadatke. Osim toga sadrži i jednostavnu grafiku i mogučnost digitalizacije podataka rastra. Može da obrađuje podtke svih ponatih totalnih stanica, skupna i pojedinačna računanja.

Program sadrži sljedeće računske zadatke:

 • Polarna metoda;
 • Ortogonalna metoda;
 • Skupna polarna metoda;
 • Slobodno stajalište (i presjecanje nazad);
 • Presjecanje iz pravaca (presjecanje naprijed);
 • Grupno presjecanje iz pravaca;
 • Presjecanje iz dužina;
 • Presjek pravih;
 • Svi tipovi poligonih vlakova (sa račuanjem visina);
 • Visine u vlaku;
 • Transformacija koordinata (podudarnosti, sličnosti i afinna);
 • Kontrolna odmjeranja;
 • Fajl kontrolnih odmjeranja;
 • Konstrukcija odmjeranja;
 • Izravnavanje na pravu;
 • Elementi za polarno iskolčavanje;
 • Elementi za ortogonalno iskolčavanje;
 • Računanje površina;
 • Nagib (direkcioni ugao) i dužina;
 • Računanje visina stajališta;
 • Računanje kubatura