GEODETSKE USLUGE :

 • Ažurna geodetska situacija i izrada elaborata
 • Geodetsko snimanje komunalnih uređaja i izrada elaborate katastra komunalnih mreža
 • Izrada elaborata eksproprijacije
 • Obnova geodetske mreže stalnih tačaka
 • Mjerenje i određivanje površina i zapremina masa
 • Mjerenje pomaka i deformacija tla i objekata (oskultacije)
 • Iskolčavanje objekata i obilježavanje međa
 • Etažiranje i izrada tlocrta objekata
 • Terestičko snimanje objekata
 • Usluge plotanja format A1
 • Georeferenciranje planova i izrada GIS-a

USLUGE SERVISA:

 • Servis geodetskih instrumenata
 • Ispitivanje tačnosti,
 • Rektifikacija,
 • Čišćenje,
 • Elektroničke popravke
 • Reparacija baterija